021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس Hisense Ducted Split

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

R410-36000-اینورتر

هایسنس Hisense
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
263,000,000

24000-R410-اینورتر

هایسنس Hisense
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
193,000,000

30000-R410-اینورتر

هایسنس Hisense
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
245,000,000

48000-R410-اینورتر

هایسنس Hisense
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
300,000,000

60000-R410-اینورتر

هایسنس Hisense
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
320,000,000

لیست قیمت داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس و کولر های گازی کاستی هایسنس  و کانالی اینورتر به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس HISENSE

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۲۰۴۵HID36۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۱۷ بهمنموجود
۲۰۴۴HID24,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۱۷ بهمنموجود

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس HISENSE – اینورتر

HID-18

داکت اسپلیت هایسنس

۷۱,۴۴۲,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HID-24

داکت اسپلیت هایسنس

۸۵,۰۵۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HID-36

داکت اسپلیت هایسنس

۱۱۲,۲۶۶,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HID-48

داکت اسپلیت هایسنس

۱۵۳,۰۹۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۴۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HID-60

داکت اسپلیت هایسنس

۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۶۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس HISENSE – اینورتر

HIC-18

داکت اسپلیت هایسنس

۷۸,۲۴۶,۰۰۰داکت اسپلیت کاستی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HIC-24

داکت اسپلیت هایسنس

۹۳,۵۵۵,۰۰۰داکت اسپلیت کاستی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HIC-36

داکت اسپلیت هایسنس

۱۲۳,۴۹۲,۶۰۰داکت اسپلیت کاستی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HIC-48

داکت اسپلیت هایسنس

۱۶۸,۳۹۹,۰۰۰داکت اسپلیت کاستی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۴۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HIC-60

داکت اسپلیت هایسنس

۱۸۷,۱۱۰,۰۰۰داکت اسپلیت کاستی سقفی هایسنس سرد و گرم – اینورتر کم مصرف ۶۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس HISENSE – اینورتر

AUD-18HX4FNL

AUW-18HT4FU1

داکت اسپلیت هایسنس

۶۱,۲۳۶,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس سرد و گرم ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

به روز رسانی شد.