021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت میتسوبیشی MITSUBISHI

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

PEY-P48 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
463,680,000

PEY-P42 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
430,560,000

PEY-P30 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
264,960,000

PEY-P18 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
165,600,000

PEY-P24 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
197,800,000

PEY-P36 - R410 - کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف

میتسوبیشی Mitsubishi
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
266,800,000

لیست قیمت داکت اسپلیت میتسوبیشی MITSUBISHI

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۲۰۳۰PEY-P18 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود
۲۰۲۹PEY-P24 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود
۲۰۲۸PEY-P30 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود
۲۰۲۷PEY-P36 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود
۲۰۲۶PEY-P42 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود
۴۸۶۷PEY-P48 – R410 – کانالی سرد اینورتر -فوق کم مصرف۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۳ بهمنموجود