021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت دایکین Daikin

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

FDMRN60-RR60- 18000 - تناژ 5

دایکین Daikin
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
366,600,000

FDMRN36-RR36 - 42000 - تناژ 3/2

دایکین Daikin
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
269,780,000

FDMRN50-RR50 - 48000 - تناژ 4

دایکین Daikin
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
324,300,000

FDYB25-R25 - 24000 - تناژ 2

دایکین Daikin
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
175,780,000

FDYM30-RD30 - 30000 - تناژ 2/5

دایکین Daikin
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
232,180,000

FDYM40-RD40 - 36000 - تناژ 3

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
246,500,000

لیست قیمت داکت اسپلیت دایکین Daikin