021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت دایکین Daikin

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

FDMRN20-RR20 - 18000 - تناژ 1/5

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
136,000,000

FDYB25-R25 - 24000 - تناژ 2

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
148,750,000

FDYM30-RD30 - 30000 - تناژ 2/5

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
216,750,000

FDYM40-RD40 - 36000 - تناژ 3

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
246,500,000

FDMRN36-RR36 - 42000 - تناژ 3/5

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
272,000,000

FDMRN50-RR50 - 48000 - تناژ 4

دایکین Daikin
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
323,000,000

لیست قیمت داکت اسپلیت دایکین Daikin