021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت آکس AUX

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

ALTMDH364 - 36000 - اینورتر

آکس Aux
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
230,000,000

ALTCAH364 - 36000 - دور ثابت

آکس Aux
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
170,000,000

ALTCAH244 - 24000 - دور ثابت

آکس Aux
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
145,000,000

ALTCAH485

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTCAH304

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTCAH184

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALCAH485DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH304

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALCAH364DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH244

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH184

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALCAH244DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALCAH184DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH605

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH485

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH184R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH605DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH485DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH605R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH485R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH364R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH304R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALTMDH244R1AL

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH364DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH304DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH244DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH184DR1

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

ALMDH424DR1H

آکس Aux
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت داکت اسپلیت آکس AUX

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۱۸۹۷ALTMDH364 – 36000 – اینورتر۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰سه شنبه ۱۶ بهمنموجود
۱۹۰۷ALTCAH364 – 36000 – دور ثابت۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰سه شنبه ۱۶ بهمنموجود
۱۹۰۵ALTCAH244 – 24000 – دور ثابت۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود