021-88288162

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس Hisense Ducted Split

لیست قیمت داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس و کولر های گازی کاستی هایسنس به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت داکت اسپلیت دور ثابت سقفی هایسنس Hisense Ducted Split

ردیف

مدل پنلمدل موتورمشخصات

قیمت ( ریال)

۱

AUD-18HX4FNLAUW-18HT4FU1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۱۸۰۰۰ T3

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲

AUD-24HX4FLHAUW-24HT4FZ1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۲۴۰۰۰ T3

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳

AUD-36HX4FHHAUW-36HT4FA1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۳۶۰۰۰ T3

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴

AUD-48HX4FHHAUW-48HT6FEاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۴۸۰۰۰ T3

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵

AUD-60HX4FLHAUW-60HT6FPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۶۰۰۰۰ T3

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

لیست قیمت انواع اسپلیت های کانالی سقفی هایسنس اینورتر ( کم مصرف)Duct Inverter

ردیف

مدل پنلمدل موتورمشخصات

قیمت (ریال)

۱

AUD-18UX4SKLAUW-18U4SGاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ اینورتر T1

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲

AUD-24UX4SLHAUW-24U4SZاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ اینورتر T1

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

AUD-36UX4SMHAUW-36U4SAاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۳۶۰۰۰ اینورتر T1

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴

AUD-48UX4SHHAUW-48U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۴۸۰۰۰ اینورتر T1

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

AUD-60UX4SHHAUW-60U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۶۰۰۰۰ اینورتر T1

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت انواع اسپلیت های کاستی سقفی هایسنس اینورتر ( کم مصرف) Cassette inverter

۶

AUC-18UX4SAAAUW-18U4SGاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ اینورتر T1

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۷

AUC-24UX4SEAAUW-24U4SZاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ اینورتر T1

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۸

AUC-36UX4SEAAUW-36U4SAاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۳۶۰۰۰ اینورتر T1

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۹

AUC-48UX4SFAAUW-48U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۴۸۰۰۰ اینورتر T1

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

AUC-60UX4SFAAUW-60U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۶۰۰۰۰ اینورتر T1

۷۸,۵۰۰,۰۰۰

 

 

به روز رسانی شد.