تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

لیست قیمت داکت اسپلیت هایسنس Hisense Ducted Split

لیست قیمت داکت اسپلیت کانالی سقفی هایسنس و کولر های گازی کاستی هایسنس به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت داکت اسپلیت دور ثابت سقفی هایسنس Hisense Ducted Split

ردیف

مدل پنلمدل موتورمشخصات

قیمت ( ریال)

۱

AUD-18HX4FNLAUW-18HT4FU1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۱۸۰۰۰ T3

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲

AUD-24HX4FLHAUW-24HT4FZ1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۲۴۰۰۰ T3

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳

AUD-36HX4FHHAUW-36HT4FA1اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۳۶۰۰۰ T3

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴

AUD-48HX4FHHAUW-48HT6FEاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۴۸۰۰۰ T3

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵

AUD-60HX4FLHAUW-60HT6FPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم  ۶۰۰۰۰ T3

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

لیست قیمت انواع اسپلیت های کانالی سقفی هایسنس اینورتر ( کم مصرف)Duct Inverter

ردیف

مدل پنلمدل موتورمشخصات

قیمت (ریال)

۱

AUD-18UX4SKLAUW-18U4SGاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ اینورتر T1

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲

AUD-24UX4SLHAUW-24U4SZاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ اینورتر T1

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

AUD-36UX4SMHAUW-36U4SAاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۳۶۰۰۰ اینورتر T1

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴

AUD-48UX4SHHAUW-48U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۴۸۰۰۰ اینورتر T1

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

AUD-60UX4SHHAUW-60U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۶۰۰۰۰ اینورتر T1

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت انواع اسپلیت های کاستی سقفی هایسنس اینورتر ( کم مصرف) Cassette inverter

۶

AUC-18UX4SAAAUW-18U4SGاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ اینورتر T1

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۷

AUC-24UX4SEAAUW-24U4SZاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ اینورتر T1

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۸

AUC-36UX4SEAAUW-36U4SAاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۳۶۰۰۰ اینورتر T1

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۹

AUC-48UX4SFAAUW-48U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۴۸۰۰۰ اینورتر T1

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

AUC-60UX4SFAAUW-60U6SPاسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم ۶۰۰۰۰ اینورتر T1

۷۸,۵۰۰,۰۰۰

 

 

به روز رسانی شد.