021-88288161-2

قیمت شارژ کنترلر

قیمت انواع شارژ کنترلر به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت شارژ کنترلی های EP SOLAR

ردیف مدل قیمت (ریال)
۱ (LS0512E (5A ۴۳۰,۰۰۰
۲ (LS0512U (5A ۴۸۰,۰۰۰
۳ (LS1024R (10A ۷۷۰,۰۰۰
۴ (LS2024R (20A ۱,۳۵۰,۰۰۰
۵ (LS3024B (30A ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶ (VS452BN (45A ۴,۸۰۰,۰۰۰
۷ (VS4548BN (45A,12/24/36/48 ۶,۴۰۰,۰۰۰
۸ (VS6024BN (60A ۶,۰۰۰,۰۰۰
۹ (VS6024BN(60A,12/24/36/48 ۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ PC communication cable CC-USB-RS485-150U ۱۷۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شارژ کنترلرهای CARSPA

ردیف

 مدل

قیمت (ریال )

۱

(CD10-12/24 (10A ۵۸۰,۰۰۰

۲

(SLC12/24-05 (5A ۶۰۰,۰۰۰

۳

(SLC12/24-10 (10A ۷۰۰,۰۰۰

۴

(SLC12/24-20 (20A ۹۸۰,۰۰۰

۵

(MPPT10 (10A ۱,۱۵۰,۰۰۰

۶

(MPPT20 (20A ۲,۳۸۰,۰۰۰

۷

(MPPT30 (30A ۳,۰۵۰,۰۰۰

۸

(ENS20-12/24 (20A ۲,۰۰۰,۰۰۰

به روز رسانی شد.