021-88288161-2

قیمت شارژ کنترلر

قیمت انواع شارژ کنترلر به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت شارژ کنترلی های EP SOLAR

ردیفمدلقیمت (ریال)
۱(LS0512E (5A۴۳۰,۰۰۰
۲(LS0512U (5A۴۸۰,۰۰۰
۳(LS1024R (10A۷۷۰,۰۰۰
۴(LS2024R (20A۱,۳۵۰,۰۰۰
۵(LS3024B (30A۲,۱۰۰,۰۰۰
۶(VS452BN (45A۴,۸۰۰,۰۰۰
۷(VS4548BN (45A,12/24/36/48۶,۴۰۰,۰۰۰
۸(VS6024BN (60A۶,۰۰۰,۰۰۰
۹(VS6024BN(60A,12/24/36/48۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰PC communication cable CC-USB-RS485-150U۱۷۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شارژ کنترلرهای CARSPA

ردیف

 مدل

قیمت (ریال )

۱

(CD10-12/24 (10A۵۸۰,۰۰۰

۲

(SLC12/24-05 (5A۶۰۰,۰۰۰

۳

(SLC12/24-10 (10A۷۰۰,۰۰۰

۴

(SLC12/24-20 (20A۹۸۰,۰۰۰

۵

(MPPT10 (10A۱,۱۵۰,۰۰۰

۶

(MPPT20 (20A۲,۳۸۰,۰۰۰

۷

(MPPT30 (30A۳,۰۵۰,۰۰۰

۸

(ENS20-12/24 (20A۲,۰۰۰,۰۰۰

به روز رسانی شد.