021-88288161-2

لیست قیمت پمپ درین هوپی HOPPY برای اسپلیت های دیواری ایستاده داکتی سقفی و کاستی

لیست قیمت پمپ درین هوپی HOPPY

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پمپ درین هوپی HOPPY

PB20226

پمپ درین هوپی

 پمپ درین اسپلیت مدل دیواری – بدون لرزش و با صدای پایین – ضد آتش۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PE60226

پمپ درین هوپی

 پمپ درین مدل ایستاده و داکت اسپلیت – نصب داخل دستگاه –  مجهز به سوئیچ کنترل سطح آب و سرریز آب۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PC04226H

پمپ درین هوپی

 پمپ درین مدل سقفی و کاستی – نصب داخل تشت تقطیر – طراحی شده برای کار دائم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

انواع پمپ درین هوپی HOPPY

لیست قیمت پمپ درین هوپی HOPPY