021-88288161-2

برند های معتبر میوه خشک کن اورجینال اصل

یکی از بهترین راه های نگهداری میوه و سبزیجات برای طولانی مدت خشک کردن آنها می باشد. میوه خشک با مکانیزم گردش هوا در بین طبقاتی که میوه برش زده شده یا سبزی در آنها  قرار گرفته شده است باعث از بین رفتن رطوبت از میوه و سبزی شده و باعث خشک شدن میوه و سبزی می شود. نگهداری از میوه و سبزی خشک شده به مراتب آسانتر است و از نظری حجمی نیز فضای کمتری را اشغال میکنند. نکاتی که به هنگام خرید میوه خشک کن باید به آن توجه نمود داشتن اهرم برای شروع کارخشک کردن و یک ترمز برای متوقف کردن است. همچنین میوه خشک کن باید گرد باشد تا کمک کند آب به راحتی به انتهای  وسیله هدایت شود. همچنین سبدهای داخل میوه خشک کن باید با کاسه زیرینی که محل تجمع آب گرفته شده است فاصله داشته باشد تا آب گرفته شده مجددا با میوه و سبزی در تماس نباشد.