021-88288161-2

لیست قیمت آبمیوه گیر تفال TEFAL

لیست قیمت آبمیوه گیر تفال TEFAL

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت آبمیوه گیر تفال TEFAL

ZC255B

آبمیوه گیر تفال

۱۰,۸۹۰,۰۰۰آبمیوه گیر تفال – اسموتی ساز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
ZN655

آبمیوه گیر تفال

۹,۳۵۰,۰۰۰آبمیوه گیر تفال – استیل۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه