021-88288161-2

لیست قیمت یخچال ال جی LG

لیست قیمت یخچال ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت یخچال ال جی LG

RF13W

یخچال ال جی

۷,۷۳۰,۰۰۰یخچال ۳ فوت – سفید گاز R600a – انرژی A+۰,۰۰۰,۰۰۰
RF15W

یخچال ال جی

۹,۵۶۰,۰۰۰یخچال ۵٫۵ فوت – سفید گاز R600a – انرژی A+۰,۰۰۰,۰۰۰