021-88288161-2

لیست قیمت لباسشویی هایسنس HISENSE

 

لیست قیمت لباسشویی هایسنس HISENSE

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت لباسشویی هایسنس HISENSE

WFU7010D

لباسشویی هایسنس

۱۷,۷۵۰,۰۰۰تمام اتوماتیک – ۷ کیلویی – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
WFH8012D

لباسشویی هایسنس

۱۹,۵۵۰,۰۰۰تمام اتوماتیک – ۸ کیلویی – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
WFH8012DS

لباسشویی هایسنس

۲۰,۵۶۰,۰۰۰تمام اتوماتیک – ۸ کیلویی – سیلور۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه