021-88288161-2

لیست قیمت لباسشویی دوو DAEWOO

لیست قیمت لباسشویی دوو DAEWOO

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۴۶۶۴DWK-Young84C – سفید پنل سفید – درب کاوردار عملکرد لمسی – صفحه نمایشی ال سی دی- ۸ کیلو۴۵,۲۷۲,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۳DWK-Life80SS – سفید پنل نقره ای – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۴۶,۳۶۳,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۲DWK-Life80TT – سفید پنل سفید – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۲,۹۰۹,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۱DWK-Life80TS – سفید پنل نقره ای – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۴,۴۳۷,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۸DWK-Primo83 – نقره ای – درب هیرلاین عملکرد لمسی – صفحه نمایش مشکی- ۸ کیلو۵۲,۹۰۹,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۹DWK-Life80SB – نقره ای پنل مشکی – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۴,۴۳۷,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۰DWK-Life80TB – سفید پنل مشکی – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۴۹,۶۳۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۷DWK-Primo82 – سفید – درب هیرلاین عملکرد لمسی – صفحه نمایش مشکی- ۸ کیلو۴۸,۵۴۵,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۶DWK-Primo81 – نقره ای – درب کاور دار عملکرد لمسی – صفحه نمایش مشکی- ۸ کیلو۴۸,۵۴۵,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۵DWK-Primo80 – سفید – درب کاور دار عملکرد لمسی – صفحه نمایش مشکی- ۸ کیلو۴۸,۵۴۵,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۴DWK-VIVA81 – نقره ای – درب کاوردار عملکرد لمسی- ۸ کیلو۴۹,۶۳۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۵۳DWK-VIVA80 – سفید – درب کاوردار عملکرد لمسی – ۸ کیلو۴۹,۶۳۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۵DWK-Young84S – نقره ای پنل نقره ای – درب کاوردار عملکرد لمسی – صفحه نمایشی ال سی دی- ۸ کیلو۵۰,۷۲۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۶DWK-Pro82SB – نقره ای پنل مشکی – درب کاوردار -عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۱,۸۱۸,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۷DWK-Pro82TB – سفید پنل مشکی – درب کاوردار -عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۰,۷۲۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۸DWK-Pro82TS – سفید پنل نقره ای – درب کاوردار -عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۰,۷۲۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۶۹DWK-Pro82TT – سفید پنل سفید – درب کاوردار -عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۰,۷۲۶,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۷۰DWK-Pro82SS – نقره ای پنل نقره ای – درب کاوردار -عملکرد لمسی- ۸ کیلو۵۱,۸۱۸,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۷۱DWK-Primo90 – سفید – درب کاوردار عملکرد لمسی – صفحه نمایش آینه ای- ۹ کیلو۵۴,۰۰۰,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۷۲DWK-Primo91 – نقره ای – درب کاوردار عملکرد لمسی – صفحه نمایش آینه ای- ۹ کیلو۵۵,۵۲۷,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۷۳DWK-Primo92 – سفید – درب هیرلاین عملکرد لمسی – صفحه نمایش آینه ای- ۹ کیلو۵۴,۰۰۰,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۴۶۷۴DWK-Primo93 – نقره ای – درب هیرلاین عملکرد لمسی – صفحه نمایش آینه ای- ۹ کیلو۵۵,۵۲۷,۰۰۰پنجشنبه ۱۳ دیموجود
۳۲۸۰۷۱۱۲C – رنگ سفید – ۷ کیلو۴۵,۶۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۲ آذرموجود