021-88288161-2

لیست قیمت ظرف شویی ال جی LG

لیست قیمت ظرف شویی ال جی LG

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت ظرف شویی ال جی LG

DC75B

ظرفشویی ال جی

۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – مشکی الماسی – صدای فوق العاده کم (db38) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LCD – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC75T

ظرفشویی ال جی

۴۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – نقره ای – صدای فوق العاده کم (db38) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LCD – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC75W

ظرفشویی ال جی

۴۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – سفید – صدای فوق العاده کم (db38) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LCD – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC65S

ظرفشویی ال جی

۳۹,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – تیتانیوم – صدای فوق العاده کم (db41) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC65T

ظرفشویی ال جی

۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – نقره ای – صدای فوق العاده کم (db41) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC65W

ظرفشویی ال جی

۳۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – سفید – صدای فوق العاده کم (db41) – دارای طبقه سوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – با لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC45S

ظرفشویی ال جی

۳۶,۵۸۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – تیتانیوم – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC45T

ظرفشویی ال جی

۳۵,۹۷۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – نقره ای – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC35S

ظرفشویی ال جی

۳۴,۹۴۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – سفید – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – لامپ UV – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC35T

ظرفشویی ال جی

۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – نقره ای – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC35W

ظرفشویی ال جی

۳۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – بخار شوی – سفید – مصرف انرژی A+++ – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC34S

ظرفشویی ال جی

۳۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – تیتانیوم – مدل Clarus IR – مصرف انرژی A+++ – سبد هوشمند – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC34T

ظرفشویی ال جی

۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – نقره ای – مدل Clarus IR – مصرف انرژی A+++ – سبد هوشمند – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC34W

ظرفشویی ال جی

۳۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – سفید – مدل Clarus IR – مصرف انرژی A+++ – سبد هوشمند – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC32T

ظرفشویی ال جی

۲۹٫۹۵۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – نقره ای – مدل Clarus IR – مصرف انرژی A++ – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DC32W

ظرفشویی ال جی

۲۹,۰۸۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – سفید – مدل Clarus IR – مصرف انرژی A++ – صفحه نمایش LED – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DE24T

ظرفشویی ال جی

۲۸,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – نقره ای – مصرف انرژی A++ – قابلیت تنظیم ارتفاع سبد – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DE24W

ظرفشویی ال جی

۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – سفید – مصرف انرژی A++ – قابلیت تنظیم ارتفاع سبد – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DE14W

ظرفشویی ال جی

۲۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ نفره – سفید – مصرف انرژی A++ – ساخت کره ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه