021-88288161-2
اخبار گروه مهندسی افق, کولر گازی ال جی LG آخرین بروزرسانی آذر ۱۷, ۱۳۹۴

جشنواره تابستانه ۹۴ کولرهای گازی ال جی

                                                قابل توجه خریداران محترم محصولات کولر های گازی شرکت مشتریان گلدیران

احتراماً جشنواره ای بابت کولرهای گازی ال جی تحت عنوان “جشنواره تابستانه ”  از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ به مدت محدود، درکلیه فروشگاههای تحت پوشش شرکت مشتریان گلدیران درسراسر کشور، باشرایط زیر، برگزار خواهد شد .

 ۱- جشنواره تابستانه از تاریخ ۹۴/۰۲/۱۰ تا ۹۴/۰۴/۲۰ اعتبار دارد.

۲- جشنواره تابستانه شامل انواع کولر گازی مندرج در لیست پیوست که از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ نسبت به نصب آنها اقدام شده باشد، میگردد.

 

مدل کد محصول هدیه (ریال) مدل کد محصول هدیه (ریال)
Artcool Inverter AV096UTQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ TITAN BIG S306TQ2 ۱,۵۰۰,۰۰۰
AV126UTQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ S306TC2 ۱,۵۰۰,۰۰۰
AV186UTQ ۱,۵۰۰,۰۰۰ S366TQ2 ۲,۰۰۰,۰۰۰
AV246UTQ ۲,۰۰۰,۰۰۰ S366TC2 ۲,۰۰۰,۰۰۰
Plus INV SV096STQ3 ۱,۰۰۰,۰۰۰ S306TC1 ۱,۵۰۰,۰۰۰
SV126STQ3 ۱,۰۰۰,۰۰۰ S366TC1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
SV186STQ3 ۱,۵۰۰,۰۰۰ S306TQ ۱,۵۰۰,۰۰۰
SV246STQ3 ۲,۰۰۰,۰۰۰ S306TC ۱,۵۰۰,۰۰۰
Smart INV TV096STQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ S366TQ ۲,۰۰۰,۰۰۰
TV126STQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ S366TC ۲,۰۰۰,۰۰۰
TV186STQ ۱,۵۰۰,۰۰۰ Smile S096MQ ۱,۰۰۰,۰۰۰
TV246STQ ۲,۰۰۰,۰۰۰ S126MQ ۱,۰۰۰,۰۰۰
TITAN S096TQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ S186MQ ۱,۵۰۰,۰۰۰
S126TQ ۱,۰۰۰,۰۰۰ S246MQ ۲,۵۰۰,۰۰۰
S186TQ ۱,۵۰۰,۰۰۰ TITAN Inverter SV096STQ2 ۱,۰۰۰,۰۰۰
S246TQ ۲,۰۰۰,۰۰۰ کلیه مدلهای فوق به همراه سافیکس های آن مشمول میگردد
S186TC ۱,۵۰۰,۰۰۰
S246TC ۲,۰۰۰,۰۰۰
محصولات مرتبط