021-22119809
اخبار گروه مهندسی افق, کولر گازی ال جی LG آخرین بروزرسانی آذر ۱۷, ۱۳۹۴

جشنواره تابستانه ۹۴ کولرهای گازی ال جی

                                                قابل توجه خریداران محترم محصولات کولر های گازی شرکت مشتریان گلدیران

احتراماً جشنواره ای بابت کولرهای گازی ال جی تحت عنوان “جشنواره تابستانه ”  از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ به مدت محدود، درکلیه فروشگاههای تحت پوشش شرکت مشتریان گلدیران درسراسر کشور، باشرایط زیر، برگزار خواهد شد .

 ۱- جشنواره تابستانه از تاریخ ۹۴/۰۲/۱۰ تا ۹۴/۰۴/۲۰ اعتبار دارد.

۲- جشنواره تابستانه شامل انواع کولر گازی مندرج در لیست پیوست که از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ نسبت به نصب آنها اقدام شده باشد، میگردد.

 

مدلکد محصولهدیه (ریال)مدلکد محصولهدیه (ریال)
Artcool InverterAV096UTQ۱,۰۰۰,۰۰۰TITAN BIGS306TQ2۱,۵۰۰,۰۰۰
AV126UTQ۱,۰۰۰,۰۰۰S306TC2۱,۵۰۰,۰۰۰
AV186UTQ۱,۵۰۰,۰۰۰S366TQ2۲,۰۰۰,۰۰۰
AV246UTQ۲,۰۰۰,۰۰۰S366TC2۲,۰۰۰,۰۰۰
Plus INVSV096STQ3۱,۰۰۰,۰۰۰S306TC1۱,۵۰۰,۰۰۰
SV126STQ3۱,۰۰۰,۰۰۰S366TC1۲,۰۰۰,۰۰۰
SV186STQ3۱,۵۰۰,۰۰۰S306TQ۱,۵۰۰,۰۰۰
SV246STQ3۲,۰۰۰,۰۰۰S306TC۱,۵۰۰,۰۰۰
Smart INVTV096STQ۱,۰۰۰,۰۰۰S366TQ۲,۰۰۰,۰۰۰
TV126STQ۱,۰۰۰,۰۰۰S366TC۲,۰۰۰,۰۰۰
TV186STQ۱,۵۰۰,۰۰۰SmileS096MQ۱,۰۰۰,۰۰۰
TV246STQ۲,۰۰۰,۰۰۰S126MQ۱,۰۰۰,۰۰۰
TITANS096TQ۱,۰۰۰,۰۰۰S186MQ۱,۵۰۰,۰۰۰
S126TQ۱,۰۰۰,۰۰۰S246MQ۲,۵۰۰,۰۰۰
S186TQ۱,۵۰۰,۰۰۰TITAN InverterSV096STQ2۱,۰۰۰,۰۰۰
S246TQ۲,۰۰۰,۰۰۰کلیه مدلهای فوق به همراه سافیکس های آن مشمول میگردد
S186TC۱,۵۰۰,۰۰۰
S246TC۲,۰۰۰,۰۰۰
محصولات مرتبط