021-88288161-2

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – PURICARE

AS95GDWV0

تصفیه هوای ال جی

۴۸,۴۶۹,۰۰۰ مناسب برای ۹۱ تا ۱۰۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای پرتاب باد ۳۶۰ درجه – قابلیت کنترل بوسیله WiFi ۰,۰۰۰,۰۰۰
AS60GDWV0

تصفیه هوای ال جی

۳۷,۳۳۸,۰۰۰ مناسب برای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای پرتاب باد ۳۶۰ درجه – قابلیت کنترل بوسیله WiFi ۰,۰۰۰,۰۰۰

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – AIRBUS

AS70GPWF1

تصفیه هوای ایرباس

۲۹,۹۰۰,۰۰۰ مناسب برای ۴۶ تا ۵۶ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو ۰,۰۰۰,۰۰۰

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – AQUA

AS70GPWF1

تصفیه هوای آکوآ

۲۵,۸۳۴,۰۰۰ مناسب برای ۴۰ تا ۵۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای مرطوب کننده طبیعی ۰,۰۰۰,۰۰۰